CCR

Kristine Jensen

SonoEX

Formålet med projektet var at afprøve exoskelet til at aflaste sonografer i forbindelse med ultralydsscanninger af gravide.

Robot til håndtering af prøver

Prøvehåndteringsrobotten automatiserer transport og sortering af blodprøver fra transportbånd til pusterørssystem i laboratoriet hos Afdelingen for Blodprøver og Biokemi på OUH.

Podningsrobot

Podningsrobotten skal hjælpe sundhedspersonalet med at pode patienter for covid-19, så personalet ikke udsættes for smittefare.

ROPCA Ultrasound

Robotten skal sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling.