CCR

Rikke Jensen

Spritrobotter

Spritrobotterne skal øge fokus på hygiejne og huske besøgende på at spritte hænderne af.

UV Desinfektionsrobot

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har testet to UV Desinfektionsrobotter som supplement til den eksisterende rengøring. Robotterne rengør et lokale ved hjælp af UV-lys.

MORECARE servicerobot

Robot, som skal understøtte plejepersonalet ved at transportere udstyr, medicin mv. ud til patientens stue.

Arkivrobot

En arkiveringsrobot skal spare tid og gentagne manuelle bevægelser ved at arkivere glas med digitale billeder af vævsprøver i stedet for at patologen manuelt skal arkivere glassene.

HUBOT

Robotten HUBOT transporterer prøver fra afdelinger til laboratoriet.

KIA blodbank

Robotten ankomstregistrerer og sorterer blodprøver fra OUH’s rørpostsystem.