CCR

Automatisering

Prøvsen

Robot, der transporterer blodprøver fra Børnehospitalet til analyse i laboratoriet.

Augmented Gravity

Mange af de læger, der udfører bronkoskopi, oplever dagligt smerter i muskler og knogler. Dette robotsystem skal gøre deres arbejdsdag lettere ved at neutralisere vægten.

FibroBot

Målet med dette projekt er at udvikle en prototype, der automatisk vil kunne scanne for arvæv i leveren med en Fibroscan-sonde.

Robot til håndtering af prøver

Prøvehåndteringsrobotten automatiserer transport og sortering af blodprøver fra transportbånd til pusterørssystem i laboratoriet hos Afdelingen for Blodprøver og Biokemi på OUH.

Podningsrobot

Podningsrobotten skal hjælpe sundhedspersonalet med at pode patienter for covid-19, så personalet ikke udsættes for smittefare.

Arkivrobot

En arkiveringsrobot skal spare tid og gentagne manuelle bevægelser ved at arkivere glas med digitale billeder af vævsprøver i stedet for at patologen manuelt skal arkivere glassene.

KIA blodbank

Robotten ankomstregistrerer og sorterer blodprøver fra OUH’s rørpostsystem.