CCR

Behandling

Augmented Gravity

Mange af de læger, der udfører bronkoskopi, oplever dagligt smerter i muskler og knogler. Dette robotsystem skal gøre deres arbejdsdag lettere ved at neutralisere vægten.

FibroBot

Målet med dette projekt er at udvikle en prototype, der automatisk vil kunne scanne for arvæv i leveren med en Fibroscan-sonde.

SonoEX

Formålet med projektet var at afprøve exoskelet til at aflaste sonografer i forbindelse med ultralydsscanninger af gravide.

Podningsrobot

Podningsrobotten skal hjælpe sundhedspersonalet med at pode patienter for covid-19, så personalet ikke udsættes for smittefare.

ROPCA Ultrasound

Robotten skal sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling.