CCR

Augmented Gravity

Når en læge skal foretage en bronkoskopi, skal et kikkertskop holdes stille i patientens lunge i op til halvanden time ad gangen. Derfor udvikler mange skopører smerter i muskler og led, der påvirker deres fysiske og mentale helbred. Det kan i værste fald føre til nedsat arbejdsfunktion og sygdom.

Derfor udvikles der i dette projekt et automatiseret robotsystem, som skal vægtaflaste skopørerne. Robotsystemet fungerer ved at skopet bliver forbundet til en wire, der hænger fra en motor i loftet. Systemet vil kontinuerligt registrere vægtbelastningen fra skopet og lægens arm, og med mere end 100 beregninger i sekundet sørge for, at vægtbelastningen går i nul. Lægen har altså fortsat fri bevægelighed, men bliver ikke træt i armen, da robotsystemet neutraliserer tyngdekraften.

AIM

 

Formålet med projektet er at udvikle et robotsystem, der kan vægtaflaste skopørerne og reducere deres smerter.

Projektet gennemføres i tre faser.

  1. Udvikling og test af den første prototype. (Afsluttet).
  2. Udvikling af test af den anden prototype. Det skal undersøges, hvor meget robotsystemet reelt vægtaflaster brugeren, og om der er andre behov, systemet skal opfylde i praksis.
  3. Brugerdreven udvikling af det endelige robotsystem, som kan opnå CE-godkendelse. Til sidst skal et forskningsprojekt undersøge og dokumentere effekten, når systemet anvendes i klinisk praksis. 

De indledende forsøg har vist, at løsningen desuden har potentiale til at lette arbejdet ved mange andre funktioner på et hospital, lige fra ægudtagning til laboratoriearbejde.

Partners

Projektet udføres i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling J på OUH.

Fra OUH deltager desuden Arbejdsmiljøfunktionen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Klinisk Udvikling samt Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Derudover er SDU Health Informatics and Technology ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet partner i projektet.

Funding

Projektet finansieres af OUH’s Innovationspulje

Project period

Start: 1. juni 2022
End: 31. januar 2023

Contact

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovation Consultant

[email protected]
(+45) 21 65 71 46