CCR

Finished

SonoEX

Formålet med projektet var at afprøve exoskelet til at aflaste sonografer i forbindelse med ultralydsscanninger af gravide.

Swabbing Robot

Podningsrobotten skal hjælpe sundhedspersonalet med at pode patienter for covid-19, så personalet ikke udsættes for smittefare.

ROPCA Ultrasound

Robotten skal sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling.

UV Disinfection Robot

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har testet to UV Desinfektionsrobotter som supplement til den eksisterende rengøring. Robotterne rengør et lokale ved hjælp af UV-lys.

MORECARE Service Robot

Robot, som skal understøtte plejepersonalet ved at transportere udstyr, medicin mv. ud til patientens stue.