CCR

In operation

Robot til håndtering af prøver

Prøvehåndteringsrobotten automatiserer transport og sortering af blodprøver fra transportbånd til pusterørssystem i laboratoriet hos Afdelingen for Blodprøver og Biokemi på OUH.

Hand Sanitiser Robots

Spritrobotterne skal øge fokus på hygiejne og huske besøgende på at spritte hænderne af.

Automated Glass Slide Archive System

En arkiveringsrobot skal spare tid og gentagne manuelle bevægelser ved at arkivere glas med digitale billeder af vævsprøver i stedet for at patologen manuelt skal arkivere glassene.

HUBOT

Robotten HUBOT transporterer prøver fra afdelinger til laboratoriet.

KIA Blood Bank

Robotten ankomstregistrerer og sorterer blodprøver fra OUH’s rørpostsystem.