CCR

UV Disinfection Robot

As a patient in a hospital, you are in a vulnerable situation and extra susceptible to bacteria and viruses. Because of this, hygiene is a top priority.

AIM

The Department of Clinical Microbiology at Odense University Hospital has tested two UV Disinfection Robots as an addition to the existing cleaning measures. The robots disinfect a room by using ultraviolet light.

RESULTS

Projektet har været påvirket af tekniske og praktiske problemer robotterne samt af covid-19-pandemien, da rammerne på test-sengeafsnittet ændrede sig undervejs.

Det er ikke muligt på det foreliggende datagrundlag at vurdere, om UV Desinfektionsrobotten kan anvendes til at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Robotten reducerer umiddelbart efter anvendelse forekomsten af bakterier til et lavere niveau end almindelig rengøring, men der blev ikke set et fald i forekomsten af patogene mikroorganismer i miljøet gennem projektperioden.

Der må ikke være mennesker i lokalet, når robotten lyser, så anvendelsen af robotten på flersengsstuer, hvor der altid er patienter på stuen, er en stor logistisk udfordring, der kræver dedikeret uddannet personale.

Evalueringen peger på nogle anbefalinger ift. test og anvendelse af robotten, herunder:

  • fremtidig afprøvning af UV-produkters desinfektionseffekt bør ske efter den ny-publicerede CEN-vejledning.
  • test kan med fordel gennemføres på enestuer.
  • omfanget af lugtgener bør kortlægges.
  • belysningens effekt på faste og flydende medikamenter, fx medicin og håndsprit, bør undersøges nærmere.

 

UV Desinfektionsrobot
In the photo, one of the robots is disinfecting a hospital room with UVC light.

Partners

The project was developed by the Department of Clinical Microbiology at Odense University Hospital in collaboration with the Department of Haematology, Cleaning and Patient Services and Facilities Management.

Funding

The project is funded by the Region of Southern Denmark and Odense University Hospital.

Project period

Start: 2019
End: January 2021

Contact

user dummy image

Sanne Grønvall Kjær Hansen

Chief Consultant

[email protected]
(+45) 65 41 13 48

Esben Hansen

Esben Hansen

Technical Manager, CCR

[email protected]
(+45) 51 46 67 67