Skip to primary content

MORECARE servicerobot

Der er mangel på plejepersonale på hospitalerne, hvilket påvirker arbejdsforholdene for plejepersonalet og kvaliteten af plejen for patienterne. Når plejepersonalet skal bevæge sig væk fra patienten for at hente udstyr, sengetøj m.m. reduceres tiden til pleje og omsorg, og derfor er der behov for, at plejepersonalet har udstyret lige ved hånden, så de kan blive ved patienten.

PROJEKTPERIODE

Start: juli 2019
Slut: december 2020

MÅL

Med afsæt i viden og erfaringer fra tidligere projekter er formålet med projekt MoreCare at udvikle en mobil servicerobot, som kan bringe udstyr m.m. helt ud til patientstuerne. Robotten vil kunne tilkaldes af plejepersonalet via smartphone eller en fodsparkknap, så den står klar med udstyret ude foran patientstuen, når plejeren skal bruge det. Robotten udvikles og kvalificeres på hospitalet og i samarbejde med det pleje- og servicepersonale, som skal bruge robotten i hverdagen samt sikre den daglige drift af den.

Mange hospitaler anvender allerede Autonome Mobile Robotter (AMR) til transport af varer i fx kældre og andre områder, hvor der ikke færdes patienter, pårørende og plejepersonale uden robotkendskab. På de kliniske afdelinger anvendes AMR’er i et meget begrænset omfang, selvom der også her er stort potentiale for at understøtte pleje- og servicepersonalet i deres daglige arbejde. Det vil frigive tid til kerneopgaven.

RESULTATER

Grundet COVID-19 har afprøvning af robotten været besværet, og den er ikke blevet testet i det omfang, man havde håbet.

Personalet vurderer dog stadig, at robotten ved korrekt brug kan være til gavn – særligt med henblik på at mindske forstyrrelser i deres arbejde.

Afprøvning af robotten har medført indirekte gevinster for afdelingen, bl.a. ved at personalet nu har langt større fokus på at holde gangarealer og depoter ryddelige, hvilket var nødvendigt for at robotten kunne køre. Afdelingen har også været igennem en proces, som har givet anledning til at gentænke brugen af tilgængelige lokaler.

En anden gevinst er, at arbejdet med robotten har givet anledning til at indføre flere standardprocedurer for plejernes arbejde, da projektet har krævet en drøftelse af, hvordan den enkelte plejer udfører en given opgave med henblik på standardisering og udstyr, som robotten skulle kunne levere til stuen.

Projektet har resulteret i stor viden vedr. praktiske forhold omkring brugen af robotter på en klinisk afdeling. Herunder indsigt i hygiejnekrav, brandkrav og færdsel blandt patienter, pårørende og personale, hvilket vil give stor værdi i fremtidige robotprojekter.

PARTNERE

Projektet er gennemført af Geriatrisk Afdeling G, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og Bygningsdrift og -service på Odense Universitetshospital. 

Robotten er udlånt af SDU Robotics på Syddansk Universitet.

FINANSIERING

Projektet er finansieret af OUH’s Innovationspulje.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
Esben Hansen

Esben Hansen

Teknisk leder

Centre for Clinical Robotics


(+45) 5146 6767
APPFWU02V