CCR

REACT telepresence robot

REalizing Affordable and safe autonomous navigation for telepresenCe coboTs

En telepresence robot er en robot til virtuel tilstedeværelse. Telepresence robotterne gør det muligt at deltage virtuelt i en konsultation/stuegang for læger ved hjælp af en stor touchskærm, der er monteret på en robot, som kan styres af den, der ikke er til stede. 

MÅL

Projektets formål er at videreudvikle de nuværende GoBe telepresence cobotter til at kunne bevæge sig autonomt (selvkørende) rundt på et hospital.

Med robotten kan sundhedspersonale deltage virtuelt i en stuegang eller et møde på et patientværelse. På den måde kan sundhedspersonalet spare tid på transport og derved nå at se flere patienter i løbet af en dag.

RESULTATER

Projektet blev bremset af problemer med IT og netværk, som ikke kunne løses. Data til lyd og billede skal sendes krypteret af hensyn til datasikkerheden, og det lykkedes ikke at skabe en tilstrækkelig hurtig forbindelse til dette.

Desuden viste en ny behovsanalyse, at behovet for selvkørende skærme ikke er så stort på det nye OUH, da der kommer videoskærme på alle sengestuer.

Partnere

GoBe Robotics (Blue Ocean Robotics)

Finansiering

COVR (under EU Horizon 2020)

GoBe Robotics

Projektperiode

Start: 15. november 2020 
Slut: august 2021

Telepresence robot
Telepresence robotten fra GoBe Robotics

Kontakt

Søren Udby

Daglig leder, CCR

[email protected]
(+45) 29 31 72 59

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

[email protected]
(+45) 21 65 71 46