CCR

REACT telepresence robot

REalizing Affordable and safe autonomous navigation for telepresenCe coboTs

En telepresence robot er en robot til virtuel tilstedeværelse. Telepresence robotterne gør det muligt at deltage virtuelt i en konsultation/stuegang for læger ved hjælp af en stor touchskærm, der er monteret på en robot, som kan styres af den, der ikke er til stede. 

MÅL

Projektets formål er at videreudvikle de nuværende GoBe telepresence cobotter til at kunne bevæge sig autonomt (selvkørende) rundt på et hospital.

Med robotten kan sundhedspersonale deltage virtuelt i en stuegang eller et møde på et patientværelse. På den måde  kan sundhedspersonalet spare tid på transport og derved nå at se flere patienter i løbet af en dag.

Partnere

GoBe Robotics (Blue Ocean Robotics)

Finansiering

COVR (under EU Horizon 2020)

GoBe Robotics

Projektperiode

Start: 15. november 2020 
Slut: august 2021

Telepresence robot
Telepresence robotten fra GoBe Robotics

Kontakt

Søren Udby

Søren Udby

Daglig leder, CCR

[email protected]
(+45) 29 31 72 59