CCR

Robotprojekter

Centre for Clinical Robotics (CCR) danner rammen om de robotprojekter, som er i gang eller allerede er afprøvet på Odense Universitetshospital. Se projekterne nedenfor.

KBF robot til håndtering af prøver

Prøvehåndteringsrobotten automatiserer transport og sortering af blodprøver fra transportbånd til pusterørssystem i laboratoriet hos Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH. ...

Podningsrobot

Podningsrobotten skal hjælpe sundhedspersonalet med at pode patienter for covid-19, så personalet ikke udsættes for smittefare. ...

ROPCA Ultrasound

Robotten skal sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling. ...

Spritrobotter

Spritrobotterne skal øge fokus på hygiejne og huske besøgende på at spritte hænderne af. ...

UV Desinfektionsrobot

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har testet to UV Desinfektionsrobotter som supplement til den eksisterende rengøring. Robotterne rengør et lokale ved hjælp af UV-lys. ...

REACT telepresence robot

Mulighed for virtuel deltagelse i konsultation ved hjælp af en stor touchskærm på robot ...

MORECARE servicerobot

Robot som skal understøtte plejepersonalet ved at transportere udstyr, medicin mv. ud til patientens stue ...

Træningsrobot (ROBERT)

Genoptræningsrobot til indlagte patienter ...

Arkivrobot

En arkiveringsrobot skal spare tid og gentagne manuelle bevægelser ved at arkivere glas med digitale billeder af vævsprøver i stedet for at patologen manuelt skal arkivere glassene. ...

HUBOT

Robotten HUBOT transporterer prøver fra afdelinger til laboratoriet. ...

KIA blodbank

Robotten ankomstregistrerer og sorterer blodprøver fra OUH’s rørpostsystem. ...