CCR

ROPCA Ultrasound

Omkring én procent af danskerne lider af leddegigt. Robotten ROPCA Ultrasound skal anvendes til diagnostik og evaluering af leddegigt (reumatoid arthritis og dyb venetrombose), så patienterne kan få scannet hænderne ved alle besøg. Derved kan lægen bedre følge udvikling i sygdom og behandling.

Robotten består af en arm, der er monteret på et bord med en glasplade, hvor patienten lægger den hånd, der skal scannes. Robotten har sensorer, der mærker på hånden, så den scanner de rigtige steder uden at trykke for hårdt. Derefter skal den gemme og analysere data ved hjælp af kunstig intelligens og give en score for gigtens aktivitet.

MÅL

Robotten skal sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling. En sådan systematisk scanning er ikke tidsmæssig mulig i dag, og lægernes manuelle scanning er ikke tilsvarende nøjagtige eller systematiske.

Robotten er programmeret ved hjælp af PbD (Programming by Demonstration) for at kunne overføre bevægelserne fra den erfarne læge til den automatiserede robot. Det muliggør en fuldstændig automatisering af robotten med bevægelsesmønstre fra en menneskelig operatør – i modsætning til en robot, der styres manuelt af en menneskelig operatør.

RESULTAT

Projektet og udviklingen af robotten er i dag videreført i virksomheden Ropca Holding APS, hvor teknologien videreudvikles til et færdigt produkt, der kan benyttes i analyse og behandling af gigt.

Teknologien har potentiale til at kunne bruges til andre typer ultralydsscanninger. Måske vil den i fremtiden også skal kunne bruges til diagnostik af andre sygdomme, fx på hjerteafdelingen eller i akutmodtagelsen.

Planen er, at det første CE-mærkede produkt skal være på markedet i 2022.

Partnere

Projektet havde sit udspring på Medicinsk Afdeling M/FAM på OUH Svendborg Sygehus.

Udviklingen er sket på SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Enabled Robotics ApS, Denmark har også bidraget til udviklingen.

Finansiering

Projektet er finansieret af Energi Fyn, SDU Robotics og SDU, da det blev udnævnt til fyrtårnsprojekt.

I dag sker den videre udvikling af robotten i selskabet Ropca Holding Aps.

Projektperiode

Start: forår 2017
Slut: 2020 (den færdige robot forventes at være på markedet i 2022)

Besøg projektets hjemmeside her.

Robot scanner hånd

Kontakt

Søren Andreas Just

Ledende overlæge

[email protected]
(+45) 63 20 25 06

Thiusius Rajeeth Savarimutu

Thiusius Rajeeth Savarimuthu

Professor, forskningsleder, CCR

[email protected]
(+45) 24 40 95 45