CCR

Implementeret

Robot til håndtering af prøver

Prøvehåndteringsrobotten automatiserer transport og sortering af blodprøver fra transportbånd til pusterørssystem i laboratoriet hos Afdelingen for Blodprøver og Biokemi på OUH.

Spritrobotter

Spritrobotterne skal øge fokus på hygiejne og huske besøgende på at spritte hænderne af.

Arkivrobot

En arkiveringsrobot skal spare tid og gentagne manuelle bevægelser ved at arkivere glas med digitale billeder af vævsprøver i stedet for at patologen manuelt skal arkivere glassene.

HUBOT

Robotten HUBOT transporterer prøver fra afdelinger til laboratoriet.

KIA blodbank

Robotten ankomstregistrerer og sorterer blodprøver fra OUH’s rørpostsystem.