CCR

Træningsrobot (ROBERT)

Fysisk træning er gavnligt for ældre patienter og kan forbedre patienternes fysiske funktion, give kortere hospitalsophold samt reducere antallet af patienter, der efterfølgende kommer på plejehjem.

På trods af dette er fysisk træning af ældre, indlagte patienter ofte begrænset eller helt fraværende på mange sygehuse. Dette skyldes dels personalemangel, tidsmangel og dels at patienterne er for afkræftede og trætte til at komme ud af sengen for at lave træning.

MÅL

Projektet vil undersøge, om en nyudviklet træningsrobot ROBERT® fra det danske firma Life Science Robotics kan forebygge funktionstab hos ældre patienter indlagt på sygehuset og dermed hjælpe ældre patienter til at opretholde deres vanlige evne til at klare sig i hjemmet efter udskrivelse. 

Træningsrobotten ROBERT kan udføre styrketræningsøvelser for benmusklerne, imens patienten ligger i sengen.

RESULTAT

Hvis projektet viser, at træningsrobotten kan hjælpe ældre patienter med at bibeholde deres funktionsevne, kan det få stor betydning for patienternes livskvalitet og trivsel, da de vil kunne klare sig bedre i hjemmet efter indlæggelse (fx kunne rejse og sætte sig fra en stol, gå på toilettet og komme ud af sengen).

Desuden er håbet, at projektet kan give positiv effekt på det samfundsmæssige niveau i form af økonomisk gevinst for kommunerne, hvis borgerne får mindre behov for hjemmepleje og genoptræning efter udskrivelse.

På baggrund af et feasibility studie publiceret i 2019 er træningsrobotten blevet videreudviklet og godkendt til træning af indlagte patienter. 

Aktuelt er Ældremedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) i gang med at udvikle og designe en træningsprotokol, studiedesign, in- og eksklusionskriterier, screeningsprocedure m.m., så det er klar til et større klinisk lodtrækningsstudie som led i kommende ph.d.-projekt. Aktuelt afventes svar på fondsansøgninger før ph.d.-projektet kan påbegyndes.

 

Partnere

Projektet gennemføres af Geriatrisk Afdeling G på Odense Universitetshospital.

Projektperiode

Start: August 2020
Slut: Juli 2021

Projektet forventes at fortsætte som lodtrækningsstudie (RCT), når der er opnået fondsstøtte.

Robert genoptræningsrobot
Træningsrobotten Robert

Kontakt

user dummy image

Jesper Ryg

Professor, overlæge
Geriatrisk Afd., OUH

[email protected]
(+45) 65 41 46 20

user dummy image

Ann Sophia Bertelsen

cand.scient.san.publ.
Geriatrisk Afd., OUH

[email protected]
(+45) 29 63 13 26